องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก