หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 
 
 
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
    จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 055-906-138
โทรสาร : 055-906-139
Website : www.tambonthachang.go.th
Email : thachang@tambonthachang.go.th
 
 
เบอร์ติดต่อภายใน 055-906-138
สำนักปลัด กด 601
ห้องปลัด กด 602
กองคลัง กด 603
กองช่าง กด 604
กองการศึกษา กด 605
กองสวัสดิการสังคม กด 606