หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตบ์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   24 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   14 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   13 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม    13 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   13 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   13 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   13 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธี e-bidding   12 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   4 มิ.ย. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12