หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 
 
 

เส้นที่ 1 เป็นถนนลาดยาง สายสิงหวัฒน์ (ไปสุโขทัย) ระยะทางประมาณ 19 กม.จากตัวจังหวัด - ทางแยกเข้าเขื่อนนเรศวร และจากทางแยกเข้าทางเขื่อนนเรศวร ขึ้นรถเรียบคลองส่งน้ำชลประทาน ประมาณ 3 กม. จะถึงทางเข้าที่ทำการ อบต.ตำบลท่าช้าง

เส้นที่ 2 เป็นถนนลาดยาง สายเรียบคลองชลประทานระยะทางประมาณ 16 กม. จากอำเภอพรหมพิราม - ทางแยกเข้าที่ทำการ อบต.ตำบลท่าช้าง

เส้นที่ 3 ถนนลาดยาง สายสิงห์วัฒน์ไผ่ขอดอน - ดงสมอ ระยะทางประมาณ 10 กม. จากทางแยกไผ่ขอดอน - ที่ทำการ อบต. ตำบลท่าช้าง

เส้นที่ 4 เป็นถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านหนองหม้อแกง ข้ามสะพานท่าช้าง ระยะทางประมาณ 5 กม. ถึง ที่ทำการ อบต.
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ จำนวน 4 สาย
 
บึง, หนอง และอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 1 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 251 แห่ง
 
บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 24 แห่ง
 
บ่อบาดาล (ส่วนตัว) สำหรับการเกษตร จำนวน 347 แห่ง