หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 

 
 
 
ตำบลท่าช้าง เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และตั่งถิ่นฐานอยู่ตามริมเส้นทางคมนาคมสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325,1275 และทางหลวงหมายเลข 12 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือจะนับถือศาสนาคริสต์
 
 

วัดวังสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดหนองหม้อแกง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดคลองแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดคลองแคตะวันออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดวังมะสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดนาขุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดวังขี้เหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดเมมสุวรรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม หมู่ที่ 8 ท่าช้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง บ้านวังมะสระ หมู่ที่ 6 ท่าช้าง
สถานพยาบาลเอกชน ของนางดนิตา เหมือนมี      
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
ในเขตตำบลท่าช้าง มีสถานศึกษาดังนี้

โรงเรียนวัดท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนราษฏร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนประชาสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดนาขุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนราษฏร์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

โรงเรียนวัดคลองเมมสุวรรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
 
 
สถานีตำรวจ (หน่วยบริการประชาชน)           จำนวน    2    แห่ง

ป้อมบ้านท่ามะเฟือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ป้อมบ้านคลองเมม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-138