หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 


นายสายชนม์ ครุฑกะ
ปลัด อบต.
 
 


นายจำนงค์ จอมคำสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัฐธิดา ทำบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปุณณาสา สิทธิวงค์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุธารัตน์ แช่มเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวชิระ นารอด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุกัญญา ขำกรัด
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวเฟื่องนภา นาคแจ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล